ویدئو

آرنج

ویژگی های آرنج فشاری

طبقه بندی کاهنده

تفاوت بین آرنج بدون درز و آرنج درز مستقیم (سه)

روش اکسیداسیون سطح آرنج

آرنج استاندارد آمریکایی (اول)

الزامات بسته بندی آرنج

فلنج

استحکام فلنج#فلنج چقدر است

مشخصات سختی فلنج#فلنج

اقدامات بهبود سفتی فلنج#فلنج

کاربرد #فلنج با قطر بزرگ

آیا خط و خش روی سطح فلنج مجاز است؟#فلنج

طبقه بندی فلنج های قطر بزرگ #فلنج

شکل 8 فلنج کور #فلنج

درز انبساط لاستیکی

مزایای عملکرد #مفاصل انبساط لاستیکی هیپالون

فرآیند ولکانیزاسیون چیست؟#مفصل

16.جابجایی زاویه ای #مفصل

مفصل لاستیکی کاملا آب بندی شده #مفصل

درز انبساط لاستیکی کاهنده @joint

اتصال رشته ای #مفصل